نشریه تامین مالی آموزش عالی

 

مدیر مسئول: دکتر اکبر فرجی ارمکی

سردبیر: دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم.استاد دانشگاه خوارزمی.

 

 

اعضای هیات تحریریه:

دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم.استاد دانشگاه خوارزمی.

دکتر امین بيدختي.استاد دانشگاه سمنان.

دکتر غلامرضا ذاکرصالحي.دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

دکتر علی سرزعيم. استادیار دانشگاه علامه طباطبائی.

دکتر خدایار ابيلي. استاد دانشگاه تهران.

دکتر رضاداغانی. دانشگاه تربیت مدرس

دکتر آتوسا گودرزی. دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی.

دکتر جعفر توفیقی دارياني. استاد دانشگاه تربیت مدرس.

دکتر سعید اسلامی بیدگلی. استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر مهناز ملانظري. استاد دانشگاه الزهرا.

دکتر محمود ابواقاسمي.دانشیار شهیدبهشتی.

دکتر ابراهیم صالحی عمران.استاد دانشگاه مازندران.

دکتر محمود متوسلي.استاد دانشگاه تهران.

 

 

                    رایانامه: info/@jfhe.ir   وب سایت : www.jfhe.ir

ارسال مقالات برای بررسی اولیه به ایمیل afarajia /@/ gmail.com

 

شماره اول مجله به چاپ رسید

شماره اول نشریه

در این شماره:

بازار کار، کارآفرینی و  شایستگی‌های مورد نیاز1

فرانک مختاریان، رضا محمدی

استراتژیهای استقرار و رشد فعالیت شركت هاي دانش بنيان دانشگاهی به عنوان منبع مالی پایدار10

گل افروز رمضانی، نعمت الله عزیزی

دانشگاه کارآفرین رسالتی نو در تأمین منابع مالی. 28

عبدالرحیم نوه ابراهیم،سهیلا مختاری

بودجه ریزی عملیاتی در نظام آموزش عالی و چالش های پیش رو37

مصطفی لطفی جلال‌آبادی، محمود نیک کار مکرم

راه کارهای بهینه سازی نظام مالی دانشگاه ها49

احمد پیفه، مسلم سعیدی گراغانی، حجت حسنی

 

 

 

میهن وب هاست